دسته‌بندی آزمایش‌ها

لازمه تشخیص علائم بیماری‌های گوناگون، اندازه‌گیری طیف وسیعی از مواد در بدن انسان است که در طی سال‌ها تلاش پزشکان و متخصصان علوم آزمایشگاهی در سراسر دنیا، برای شناسایی و سنجش هر یک از آنها تکنولوژی‌ها و استانداردهای بخصوصی طراحی شده است. آزمایشگاه نانو بر اساس توانمندی فنی پرسنل، فضای آزمایشگاهی، و ظرفیت تجهیزات بکار رفته در آن، قادر به پذیرش و پردازش صدها نوع تست مختلف است که برخی از مهم‌ترین آنها در ادامه‌ی صفحات مربوط به آزمایش‌ها آمده است. این آزمایش‌ها به سه دسته عمومی قابل تقسیم‌بندی است:

سلولی، مولکولی، PCR

علم تشخیص مولکولی شاخه نوینی از علوم آزمایشگاهی است که ترکیبی از علوم زیست‌شناسی مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی و بیوشیمی را شامل می‌شود.

سلولی، مولکولی، PCR

آزمایش‌های پاتولوژی

پاتولوژی اثرات بیماری‌ها و عوارض آن را در سطح سلولی، بافتی و مولکولی بررسی می‌کند و به شناسایی اختلالات عملی و تغییرات ساختاری بافت‌ها می‌پردازد.

آزمایش‌های پاتولوژی

آزمایش‌های تشخیص طبی

این آزمایش‌ها شامل بیشترین تعداد از تست‌های روتین و تخصصی قابل‌انجام در آزمایشگاه‌های پاتوبیولوژی است و به شاخه‌های متعدد تقسیم می‌شود.

آزمایش‌های تشخیص طبی

فهرست الفبایی آزمایش‌ها