مدیر داخلی آزمایشگاه نانو

حمیدرضا چلیپا

یکی از مدیران مجرب علوم آزمایشگاهی در استان آذربایجان غربی با ۳۰ سال سابقه فعالیت تخصصی در بخش‌های دولتی و غیردولتی استان شامل مسئولیت آزمایشگاه مرکز بهداشت استان و رفرال مرکز بهداشت، و ممیزی آزمایشگاه‌های بهداشت

حمیدرضا چلیپا

کارشناس مسئول، مدیر داخلی و سوپروایزر آزمایشگاه نانو

سوابق تحصیلی و اجرایی:

  • فارغ‌التحصیلی دوره کاردانی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۱۳۶۹

  • فارغ‌التحصیلی دوره کارشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در سال ۱۳۸۹

  • فارغ‌التحصیلی دوره کارشناسی ارشد از دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در سال ۱۳۹۳

  • امور آزمایشگاه های مرکز بهداشت ارومیه از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۴

  • آزمایشگاه سیتولوژی ژنیتال از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲

  • مسئول آزمایشگاه رفرال مرکز بهداشت استان از سال ۱۳۸۴ تا حال حاضر

  • انجام امور ممیزی آزمایشگاه‌های استان از سال ۱۳۸۶ تا حال حاضر

  • سابقه همکاری ۳۰ ساله در مراکز متعدد آزمایشگاهی بخش خصوصی استان