آزمایش Calprotectin

Stool calprotectin

کلپروتکتین پروتئینی است که از لکوسیتهای فعال‌شده ترشح می‌شود. نقش کالپروتکتین، مهار آنزیم‌های کازئین کیناز I و II و اثر ضد میکروبی به ویژه علیه کاندیدا آلبیکنس و همچنین اثر کنترلی روی سلول‌های مغز استخوان، ماکروفاژها، لنفوسیتهای تحریک‌شده یا میتوژن‌یافته و مسیر داخلی انعقاد خون است. این ماده دارای خواص ضد میکروبی و مهار کننده رشد سلول‌های طبیعی و بدخیم است و با کلسیم (Ca) و روی (Zn) باند می‌شود.

نقش دیگر کالپروتکتین، کموتاکسی سلول‌های التهابی است. کالپروتکتین به عنوان یک فاکتور تشخیصی در پاسخ به درمان و پایش بیماریهای التهابی روده (نظیر بیماری کرون، کولیت خونریزی‌دهنده) و بدخیمی دستگاه گوارش بیشترین کاربرد را دارد و در تمام این بیماری‌ها غلظت آن در مدفوع افزایش می‌یابد.

 • nano-p-tests-i-specs-1
  نوع نمونه قابل اندازه‌گیری:
  نمونه مدفوع
 • nano-p-tests-i-specs-2
  شرایط پیش از آزمایش:
  این آزمایش نیازی به ناشتا بودن و یا محدودیت خاص در رژیم غذایی ندارد. نمونه‌گیری باید به‌صورت تصادفی انجام شود.
 • nano-p-tests-i-specs-3
  زمان تقریبی اعلام نتیجه:
  دو روز
 • nano-p-tests-i-specs-4
  اسامی دیگر:
  Stool calprotectin, Fecal calprotectin, Calprotectin F

علل تجویز آزمایش

 • اﻧﺪازﻩﮔﻴﺮی Calprotectin در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺘﺮاﻗﯽ ﺑﻴﻤﺎرﯼ‌هاﯼ رودﻩاﯼﻣﺜﻞ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺰﻣﻦ رودﻩ یا IBD، ﺑﻴﻤﺎرﯼ‌های ﻋﻔﻮﻧﯽ رودﻩ، ﭘﻮﻟﻴﭗ و ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻮﻟﻮن از ﺑﻴﻤﺎرﯼ‌های ﻋﻤﻠﮑﺮد رودﻩ (ﺳﻨﺪرم رودﻩ ﺗﺤﺮﻳﮏﭘﺬﻳﺮ یا IBS) که نیاز به تست‌های تهاجمی مانند کولونوسکوپی و اندوسکوپی ندارند، ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اهمیت اﺳﺖ.
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﯼ (IBD، کرون و برداشتن پولیپ).
 • تشخیص زودهنگام عودمجدد بیماری‌های التهابی روده و پایش درمان آنها.

مراحل انجام آزمایش در آزمایشگاه نانو

عوامل احتمالی تداخل آزمایشگاهی

انجام آزمایش به همراه تشخیص بالینی دارای ارزش است، ولی تشخیص بالینی پزشک ارجح است.

مثبت شدن کالپروتکتین در مدفوع نمی‌تواند به تنهایی دال بر تشخیص IBD باشد.

در بیماران IBD فرم فعال و غیرفعال بیماری در نوسان است؛ لذا نتایج کالپروتکتین ممکن است دچار نوسان شود.

خونریزی مجاری گوارشی به میزان بیشتر از ۱۰۰ میلی‌لیتر در روز، غلظت کالپروتکتین در مدفوع را به اندازه ۱۵μg/g افزایش خواهد داد.

سایر بیماری‌های روده‌ای از جمله عفونت‌های دستگاه گوارش و سرطان روده بزرگ می‌تواند منجر به افزایش غلظت Calprotectin شود.

اطلاعات بیشتر

 • تست غربالگری غیرتهاجمی، برای تشخیص بیماری‌های التهابی روده، یا Inflammatory Bowel Disease از سندرم روده تحریک‌پذیر (Irritable Bowel Syndrom) که دارای حساسیت ۱۰۰% برای یافتن بیماران IBD فعال و همچنین ارزش اخباری منفی‌ مطلوب (۹۳%) برای رد IBD است. غلظت کلپروتکتین مدفوع در بیماران کولیت اولسراتیو (uc) و کرون (cd) خاموش، به طور میانگین ۵ تا ۱۰ برابر و در بیماران فعال ۱۰-۲۰ برابر میانگین افزایش می‌‌یابد، ولی‌ به علت هم‌پوشانی آن در بیماری فعال و غیر‌فعال، غلظت کلپروتکتین مدفوع به تنهایی قابلیت پیشگویی وضعیت بالینی بیمار را ندارد.
 • کلپروتکتین مدفوع در بیماران IBD خاموش زمانی‌ که به ۵ برابر حد طبیعی‌اش برسد می‌تواند با حساسیت ۹۰% و اختصاصیت ۸۳%، عود بیماری را در ۶ ماه آینده پیش‌بینی‌ کند، قابلیتی که آندوسکوپی فاقد آن است.
 • این تست به علت غیرتهاجمی‌بودن، سادگی، سرعت بالا، و قیمت پایین آن نسبت به انجام آندوسکوپی ارجحیت دارد و می‌توان از آن در مشکلات گوارش اطفال کمک گرفت.
 • کلپروتکتین مدفوع می‌تواند سرطان‌های کولورکتال را (به دلیل وجود التهاب موضعی) در همه مراحل Duke ,s A ,B ,C ,D با حساسیت ۸۰-۹۰% غربالگری کند، در حالیکه تست Fecal Occult Blood دارای حساسیت ۴۰-۵۸% و تنها قادر به غربالگری سرطان‌های پیشرفته (Duke ,s C ,D) است.
 • کلپروتکنین مدفوع در ۵۰% بیماران با پولیپ کلورکتال (که ممکن است بعضی پره کانسری باشند) افزایش می‌یابد، ولی FOB فقط ۱۰% این بیماران را شناسایی می‌کند.
 • nano-p-tests-i-warning-1
  توجه

  کلیه اطلاعات پزشکی مطرح شده در این صفحه صرفاً جهت اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی مراجعان گرامی است و به‌هیچ‌عنوان به‌عنوان جایگزین تشخیص، اظهار نظر، و رژیم درمانیِ تجویز شده توسط پزشک نمی‌تواند باشد. برای کسب اطلاع از وضعیت سلامتی خود و پاسخ به سؤالات احتمالی در مورد نتیجه آزمایش‌ها، به پزشک خود مراجعه فرمایید.