مؤسس و مدیر آزمایشگاه

دکتر معصوم غلامی

پزشک علوم آزمایشگاهی و از جمله متخصصان مطرح و باسابقه علوم آزمایشگاهی در استان آذربایجان‌غربی با ۲۵ سال سابقه علمی و اجرایی

  • ساعات پذیرش

    شنبه تا چهارشنبه: ساعت ۷ تا ۲۲، پنج‌شنبه ۷ تا ۲۰:۳۰

دکتر یوسفی

دکتر یوسفی

مسئول فنی
پاتولوژیست
آقای چلیپا

آقای چلیپا

کارشناس مسئول، مدیر داخلی و سوپروایزر
آقای انجامی

آقای انجامی

کارشناس آزمایشگاه، مسئول بخش هورمون‌شناسی
خانم طاهری پور

خانم طاهری پور

مسئول بخش هورمون‌شناسی
آقای کرباسی

آقای کرباسی

مسئول بخش میکروب‌شناسی
خانم قویونچی

خانم قویونچی

مسئول بخش بیوشیمی
خانم رزمی

خانم رزمی

مسئول بخش هماتولوژی
خانم جمالی

خانم جمالی

کارشناس بخش مولکولی
خانم علیپور

خانم علیپور

کارشناس ژنتیک
آقای جلیلی

آقای جلیلی

مسئول بخش هورمون‌شناسی
خانم اکرمی

خانم اکرمی

مسئول کنترل کیفی
خانم احسانی

خانم احسانی

مسئول بخش خون‌گیری
خانم نصیری

خانم نصیری

مسئول بخش پذیرش
آقای عبداللهی

آقای عبداللهی

مسئول نمونه‌برداری در محل
خانم علی‌وردی

خانم علی‌وردی

مسئول بخش میکروب‌شناسی
خانم برزگر

خانم برزگر

مسئول بخش پذیرش
خانم شیخی

خانم شیخی

پرسنل پذیرش
خانم صداقتی

خانم صداقتی

مسئول بخش میکروب‌شناسی
خانم قره‌آغاجی

خانم قره‌آغاجی

پرسنل پذیرش
خانم تقی‌پور

خانم تقی‌پور

پرسنل پذیرش
خانم مقتدر

خانم مقتدر

مسئول بخش تریاژ
خانم خلیلی

خانم خلیلی

پرسنل پذیرش و مسئول امور بیمه