آشنایی با دیابت

با علائم اولیه دیابت آشنا شوید

آشنایی باعلائم اولیه‌ی دیابت چگونه می‌توانید تشخیص دهید که به دیابت مبتلا هستید؟ بیشتر علائم اولیه مربوط به سطح بالای گلوکز، نوعی قند، در خون است. علائم خطرناک به‌خصوص در مورد دیابت نوع  ۲می‌توانند بسیا...

آشنایی با دیابت

دیابت پنهان خود‌ایمنی بزرگسالی (LADA)

آشنایی بادیابت پنهان خود‌ایمنی بزرگسالی (LADA) نوعی دیابت که شامل دیابت نوع ۱ و دیابت نوع ۲ است. بخشی از آن شبیه به دیابت نوع ۱ و بخشی دیگر شبیه به دیابت نوع ۲ است. به همین علت است که برخی آن را دیابت ۵...

آشنایی با دیابت

آیا دیابت قابل‌درمان است؟

آیا دیابت قابل‌درمان است؟ با وجود تحقیقات بسیار در مورد دیابت و پیشرفت در روش‌های مدیریت آن، احتمالاً تصور می‌کنیم که حتماً تابه‌حال کسی راهی برای درمان آن یافته‌است؛ ولی واقعیت این است که هیچ راهی برای...