کلیه

کاربردها، عوارض، فرآیند و نتایج تست کورتیزول

کورتیزول هورمونی است که در غدد فوق‌کلیه که در نزدیکی کلیه‌ها قرار دارند، تولید می‌شود. کورتیزول توسط بدن برای علل متعددی همچون مبارزه با عفونت، ایجاد پاسخ استرسی، تنظیم گلوکز خون، فشار خون و متابولیسم استفاده م...

کبد کلیه

آشنایی با تست آلبومین (Albumin)

آلبومین پروتئینی است که توسط کلیه ساخته می‌شود و تست آلبومین برای تشخیص میزان آلبومین موجود در خون استفاده می‌شود. آزمایش آلبومین به عنوان «آزمایش سرم آلبومین» نیز شناخته می‌شود. این مطلب اختصاص به موارد استفاد...

کلیه

بیماری مزمن کلیه چیست؟

بیماری مزمن کلیه (CKD) از دست دادن تدریجی عملکرد کلیه است که می‌تواند به هر علتی از دیابت و فشار خون بالا گرفته، تا عفونت‌های مکرر و انسداد مجاری ادراری رخ دهد. بیماری مزمن کلیه توانایی واحد‌های عملکردی کلیه-نف...