nano-b-1400-10-20
کبد

هپاتیت C

در باور عموم، هپاتیت به التهاب کبد اشاره دارد. ویروس‌های زیادی می‌توانند منجر به هپاتیت شوند. انواع هپاتیت شامل A, B و C است. ما می‌خواهیم در مورد هپاتیت C صحبت کنیم. این ویروس‌ها به سلول‌های کبدی حمله می‌‌کنند...

کبد کلیه

آشنایی با تست آلبومین (Albumin)

آلبومین پروتئینی است که توسط کلیه ساخته می‌شود و تست آلبومین برای تشخیص میزان آلبومین موجود در خون استفاده می‌شود. آزمایش آلبومین به عنوان «آزمایش سرم آلبومین» نیز شناخته می‌شود. این مطلب اختصاص به موارد استفاد...