کبد کلیه

آشنایی با تست آلبومین (Albumin)

آلبومین پروتئینی است که توسط کلیه ساخته می‌شود و تست آلبومین برای تشخیص میزان آلبومین موجود در خون استفاده می‌شود. آزمایش آلبومین به عنوان «آزمایش سرم آلبومین» نیز شناخته می‌شود. این مطلب اختصاص به موارد استفاد...

کلیه

بیماری مزمن کلیه چیست؟

بیماری مزمن کلیه (CKD) از دست دادن تدریجی عملکرد کلیه است که می‌تواند به هر علتی از دیابت و فشار خون بالا گرفته، تا عفونت‌های مکرر و انسداد مجاری ادراری رخ دهد. بیماری مزمن کلیه توانایی واحد‌های عملکردی کلیه-نف...