nano-b-1401-11-25
گوارش

آزمایش کالپروتکتین مدفوع چه کاربردی برای IBD دارد؟

این آزمایش در مدیریت IBD بسیار کاربرد دارد و معمولاً توسط شرکت‌های بیمه پوشش داده می‌شود. پزشکان از آزمایش‌های مختلفی برای نظارت روی چیزی که در داخل دستگاه گوارش افراد مبتلا به بیماری‌های التهابی روده (IBD) اتف...

nano-b-1401-01-05-min
گوارش

آزمایش خون و مدفوع برای IBD

این آزمایش‌ها می‌توانند به تشخیص و مدیریت بیماری کرون و کولیت السراتیو کمک ‌کنند. آزمایش خون و مدفوع مهم‌ترین بخش تشخیص و مدیریت بیماری‌های التهابی روده (IBD) است. آزمایش‌های خونی نقش مهمی در شناسایی مشخصه‌های ...