گوارش

هلیکوباکترپیلوری چیست؟

هلیکوباکترپیلوری یا Helicobacter pylori یک نوع باکتری است. این میکروب می‌تواند وارد بدن شده و در دستگاه گوارشی زندگی کند. بعد از سال‌ها، آن‌ها می‌توانند باعث ایجاد زخم در معده و یا قسمت بالایی روده کوچک شوند که...