مراقبت‌های پزشکی

تمرین‌های ورزشی مناسب خانه در روزهای قرنطینه کرونا

این روزها بیرون رفتن از خانه به خاطر شیوع ویروس کرونا توصیه نمی‌شود و بسیاری از فعالیت‌های روزانه و از جمله برنامه‌های سلامتی و تندرستی تعطیل شده‌اند. افرادی که در هفته چندین جلسه باشگاه می‌رفتند و به تناسب اند...