قلب و عروق

لخته‌های خون چگونه تشخیص داده می‌شوند؟

مکانیسم لخته‌شدن (انعقاد) خون برای زنده‌ماندن انسان‌ها، بسیار حیاتی است. هنگامی که یکی از رگ‌های خونی دچار آسیب‌دیدگی می‌شود، مکانیسم انعقاد طبیعی خون، باعث توقف خون‌ریزی می‌شود. ضمناً، لخته خونی که در محل آسیب...