درخواست شما برای نمونه‌گیری در منزل با موفقیت ثبت شد

از این که خدمات نمونه‌گیری در منزل را در آزمایشگاه نانو سفارش دادید سپاسگزاریم. همکاران ما پس از بررسی اطلاعات دریافتی، برای هماهنگی با شما تماس خواهند گرفت. در این فاصله و برای تسریع خدمات دریافتی، توصیه می‌کنیم بخش آمادگی‌های قبل از آزمایش را مطالعه کنید و بررسی کنید شرایط قبل از آزمایش و ناشتایی برای آزمایش‌های مورد درخواست شما چگونه است. برای اطمینان از این مسئله، همکاران ما در تماس تلفنی مجدداً آن را یادآوری خواهند کرد.