مسئول فنی و پاتولوژیست آزمایشگاه

دکتر آرش فیضی

دکتر فیضی متخصص پاتولوژی و یکی از پزشکان مطرح در این زمینه هستند که سابقه کار در بخش‌های دولتی و غیردولتی در آذربایجان غربی را دارند

سوابق تحصیلی و اجرایی:

  • پزشک عمومی، فارغ‌التحصیل در سال ۱۳۷۷ از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

  • فارغ‌التحصیل تخصص پاتولوژی در سال ۱۳۸۴ از دانشگاه علوم پزشکی تهران

  • مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) سردشت از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸

  • مؤسس و مسئول فنی آزمایشگاه دکتر فیضی سردشت از‌ سال ۱۳۸۴

دکتر آرش فیضی

مسئول فنی و پاتولوژیست آزمایشگاه نانو